Skruva i ändträ

Skruva Ändträ

Genom att borra ner en träplugg som har sina träfibrer vinkelrätt mot skruven så blir fogen mycket starkare.

Ett tips om du ska skruva i ändträ är att förstärka med en träplugg. Att skruva i ändträ ger nämligen dålig hållfasthet jämfört med att skruva vinkelrätt mot fibrerna. Så genom att borra ner en träplugg i den del som ska sammanfogas så kommer du få en mycket starkare fog. Se bara till att träfibrerna går längst efter träpluggen, annars ger det ingen effekt.

Sen är det alltid bra att förborra delen du först skruvar igenom ungefär 0,5 till 1 mm större än skruvdiametern. den andra delen som ska fogas ihop ska sedan förborras 1 mm mindre än skruvdiametern. Det gör det enkelt att skruva in skruven genom första delen medans gängorna fäster bra i den andra trädelen. Dessutom är det mindre risk att träet spricker om du förborrar.

Det går att använda så kallade sargsprintar för att få ungefär samma effekt. Då måste du använda järnskruvar och det kan vara lite bökigt att få till dom rätt. Sen är det givetvis roligare att använda trä så jag föredrar träplugg i stället för sargsprint.