Rund slipjigg

Rund Slipjigg Bandputs

För att få riktigt bra resultat vid finsnickeri så är det ofta nödvändigt att använda någon form av jigg. En jigg är ett specialtillverkat hjälpmedel för att göra ett arbetsmoment lättare eller mer exakt. En sådan situation är när man ska få ett trästycke helt runt, till exempel om man ska tillverka en rund pall. En möjlig lösning skulle vara att svarva sitsen rund men i mitt fall så har jag inte tillgång till en svarv som kan hantera så stora trästycken. Så lösningen blir att tillverka en jigg som hjälper mig att få sitsen helt rund.

Till en början hade jag tänkt att använda jiggen för att såga ut sitsen på bandsågen. Men den visade sig vara ett problem eftersom bandsågen inte kunde såga i en så snäv radie som jag behövde. Sitsen har en diameter på 40 centimeter och det gör att sågbandet som är ganska grovt kör fast om man försöker vrida trästycket i den form jag vill ha. Så lösningen blev att istället göra en jigg för att slipa sitsen helt rund på bandputsen. Något som jag i slutändan insåg var bäst eftersom jag ända hade behövt putsa sitsen efter sågning och utan en jigg så är det svårt att få ett riktigt bra resultat.

Lösningen blev enkel och består av en rund platta med ett hål i centrum som jag sätter fast i sitsen med hjälp av dubbelhäftande tejp. Det är viktigt att hålet verkligen kommer i centrum av sitsen annars blir det onödigt mycket att slipa för att få ett helt runt stycke. På bilden nedan ser du den runda plattan med ett hål i centrum och tejp samt sitsen med hål för stolbenen. På sitsen har jag även markerat ut centrum så att jag enkelt kan justera så att jiggen hamnar i centrum.
Rund Slipjigg Centrumplatta

Den andra delen av jiggen är en enkel styrskena med en träplugg i ena ändan. Sitsen sätts fast på styrskenan med hjälp av pluggen och gör att hela sitsen kan snurras runt sitt centrum. Styrskenan sitter fast i bandputsens bord med en tving. Eftersom skenan bara sitter med en tving kan jag vrida hela stycket mot putsbandet tills sitsen når bandet. Sedan är det bara att sakta snurra runt sitsen samtidigt som man flyttar sitsen närmare bandet. Se översta bilden för att se hur jiggen ser ut när den används.
Rund Slipjigg Styrskena

Resultatet blev riktigt bra trots att jiggen var så pass enkel. Jiggen kan givetvis återanvändas och även användas för att såga ut runda trästycken på en bandsåg. Det enda problemet är som jag nämner ovan att radien måste vara så pass stor att bandet i bandsågen inte fastnar i trästycket.